Selvejende Institution

 

Børnekompasset er en selvejende daginstitution, hvilket vi er meget glade for. Det har stor indflydelse på vores arbejdsvilkår og dermed børnenes ve og vel.

 

Som selvejende daginstitution, er vi en del af det offentlige pasningstilbud. Vi har driftsoverenskomst med Esbjerg kommune og følger de politikker, der gælder for området.

 

Det demokratiske aspekt er en grundlæggende værdi i vores daglige arbejde. Bestyrelsen er vores arbejdsgiver, hvilket bl.a. gør at der er kort vej fra beslutning til handling. Dermed har vi har stor grad af indflydelse på institutionens drift og udvikling. Der betyder, at vi alle føler et stort ejerskab for institutionens og hinandens ve og vel. Følelsen af frihed koblet med et stort ansvar, er vigtig for vores trivsel.

Som forældre i en selvejende daginstitution er der stor grad af reel forældre indflydelse. Vi har forældreflertal i bestyrelsen.

 

Esbjerg kommune har pligt til at føre tilsyn med alle daginstitutioner, både kommunale og selvejende, og det er kommunens mål at komme på tilsynsbesøg en gang årligt.