Mål for forældresamarbejde

Forældresamarbejde i Børnekompasset.

 

  • Forældre er de vigtigste i barnets liv i forhold til trivsel, læring og udvikling.
  • Et godt samarbejde er derfor afgørende for børnenes udvikling, derfor ser vi forældre som en aktiv part og ressource i forhold til deres barn.

Vores samarbejde med forældrene hviler på nøgleord som god daglig kontakt, imødekommenhed, hjertelighed, gensidig respekt, åbenhed, tolerance og forpligtende samarbejde.

 

Dette underbygger vi med:

➢ Vi hilser altid hej/godmorgen til det enkelte barn.

➢ Vi har altid tid til at vinke/sige farvel med barnet.

➢ Vi har næsten altid tid til en snak, ellers planlægger vi det.

➢ Vi interesserer os for familien, vi har bl. a. gode traditioner, hvor vi indbyder hele familien.

➢ Vi har her i huset nogle overordnede regler, der jo skal overholdes, men derudover er der god plads til individuelle hensyn.

 

Som professionelle har vi, som pædagoger, en bred viden om børn generelt og om deres udvikling, men lige præcis det enkelte barn ved forældrene mest om. Gennem dialog og ligeværdig samarbejde kan vi skabe et godt institutionsliv for barnet.