Børnekompassets bestyrelse

 

Børnekompasset, Jagtvænget & Kjærgaarden:

 

 

Bestyrelsesliste 2022-2023

 

Formand

 

Bestyrelsesudpeget: Marlene Vohs-Ahlers  : marlenevohs@gmail.com 

 

Næstformand:

 

Bestyrelsesudpeget: Mona Nissen Bach   

 

 

 

Bestyrelsesudpeget: Anette Mortensen  

 

 

 

Rasmus Fahnøe  ( far til Oscar)

 

Julie Arendt  ( mor til Alfred og Hans Christian)

 

Jeanette Knudsen  ( mor til Edith)

 

Jonas Dakin  ( far til Oliver og Alma)( suppleant)

 

Rikke Mikkelsen  (mor til Frederik)

 

 

Marianne Jørgensen Leder

 

Dorith Skovning Daglig pædagogisk leder