Retningslinjer for ture ud af huset i Børnekompasset

Retningslinjer for ture ud af huset i Børnekompasset( aug. 2022)

 

 

Generelle retningslinjer, der sikrer, at et barn ikke bliver glemt.

 

 • På ture ud af huset medbringer gruppen altid en liste med børnenes navne, samtidig hænger der en liste i huset, over, hvem der er med. Der medbringes desuden en mobiltelefon. Hvis det er muligt, installeret med appen (112)/akuthjælp.
 • Børnene tælles inden vi går hjemmefra og jævnligt undervejs, f.eks. ved af og påstigning af bussen, når man krydser en gade, drejer om et hjørne, spiser madpakker osv. 
 • På ture langs veje holder vi i hånd. Vi skønner hvilke børn der har mest behov for at holde en voksen i hånden. På stier holder vi i hånd hvis vi skønner der er behov for det. Ellers laver vi aftaler om hvor langt børnene må løbe, f.eks. til næste lygtepæl.
 • Når hele børnehaven er af sted, har den enkelte voksen ansvaret for en mindre gruppe børn. Antallet varierer efter børnenes alder og udvikling og medarbejderen har en liste i lommen med navnene, så vi ikke bliver i tvivl om hvilke børn, den enkelte har.
 • En fastansat må godt gå alene med en mindre gruppe børn, antallet varierer i forhold til børnenes alder og udvikling.
 • Når vi er steder, hvor der er andre, har børnene veste på med Børnekompassets adresse.
 • Børnene skalafleveresiBørnekompassetindenturen.Kommerdeforsent,mådebliveiinstitutionen. Der kan eventuel laves en individuel aftale.
 • Afhentes børn under en ekskursion er det både den ansatte og forældrenes pligt at sikre, at barnet markeres som afhentet på turlisten/Aula.

 

Særlige retningslinjer

 • På offentlige legepladser er vi opmærksomme på, om der er defekte legeredskaber, synlige glasskår eller andet børnene kan komme til skade på.
 • Hvis der er et bål-sted, mærker vi efter om det har været i brug for nylig.
 • Når vi er på stranden på en sommerdag hvor børnene sopper/bader, er der altid en voksen i vandet, længere ude end børnene, hvis opgave er at observere.
 • Når vi ellers er ved stranden er børnene tæt på os.
 • Når vi tager med offentlige bus/tog, er det altid en voksen der går først ind og ud af bussen.
 • Når vi går på tur er det altid en voksen der går bagerst.   

 

Transport i Børnekompassets bus.

 • Børn under 3 år sidder spændt fast i godkendte selepuder med ryglæn.
 • Børn over 3 år sidder på selepuder og er spændt fast i tre punktseler der er tilpasset det enkelte barn.
 • Bussen køres af en af de 3 medarbejdere, der har stort kørekort.
 • I Aula skriver forældrene under på, at børnene må transporteres i bil af fastansat personale.

 

 

Opsyn med børn.

Medarbejderne har ansvar for at føre opsyn med børnene i alle situationer og aktiviteter, der finder sted i løbet af dagen.

 

Hvis et barn forlader dagtilbuddet eller gruppen, bliver glemt eller lignende hændelser, hvor et barn ikke umiddelbart kan observeres / findes skal nedenstående procedure følges.

 

Procedure, hvis et barn ikke kan findes:

 

1) Der vælges straks en person (daginstitutionslederen eller den pædagogiske leder, hvis de er til stede), som tovholder for forløbet, hvor eftersøgningen finder sted. Tovholder har mobiltelefon med.

 

2) I første omgang gennemføres eftersøgningen inden for de rammer, hvor barnet sidst har opholdt sig – og hvor det sidst er set, så almindelig ”gemmeleg” inden for ekskursionens område eller dagtilbuddets inde- og udearealer kan udelukkes.

 

3) Hvis barnet stadig ikke er fundet, skal tovholder formidle kontakt til, i den prioriterede rækkefølge:

 

a) Politiet – Syd- og Sønderjyllands Politi

- tlf. 112 (alarmnummer)

- tlf. 76 11 14 48

eller alternativt med appen 112 fra den lokalitet barnet er forsvundet (fx i skoven, så gps-koordinator kan sikre hurtig hjælp). Det beror på en vurdering hvornår Politiet kontaktes.

b) Forældrene til barnet, der ikke kan findes.

c) Områdechef for Børn & Pædagogik, Mette Lindkær (meli) – tlf. 51821065

d) Dagtilbudslederen – hvis denne ikke er til stede.

 

4) Når barnet er fundet, skal dagtilbudslederen (eller stedfortræder) udarbejde et notat om selve forløbet – og orientere alle forældre i dagtilbuddet via AULA.

Dette skal ske samme dag, hvor hændelsen forekommer.

a) Notatet sendes til områdechefen, der orienterer Børn og Skoleudvalget

b) Notatet arkiveres.

 

5) Forældrene og barnet tilbydes evt. psykologhjælp – som kan anvendes straks eller inden for den efterfølgende måned. Dagtilbudslederen er ansvarlig for dette.

 

6) Dagtilbudsledelsen og de ansatte tilbydes evt. psykologhjælp. Dagtilbudslederen er ansvarlig for dette.