iPad-politik

Vi anser iPads som et værktøj på linje med andre pædagogiske værktøjer, der kan hjælpe os med at nå vores mål, når vi tilrettelægger og udvikler vores praksis.

Vores tilgang til brugen af iPads er en begejstring over de nye muligheder der er for at udvikle pædagogiske tiltag og aktiviteter. Samtidig vil vi have et kritisk blik, hvor vi sikrer os, at vi ikke bliver benovet over den nye teknologi, og dermed ikke holder et vedholdende fokus på at vores pædagogiske mål er børnenes udvikling, dannelse og læring, og at de trives bedst muligt.

Den måde vi som hovedregel ønsker at bruge iPads på, er at børnene stadig får førstehåndsoplevelser, dvs. de oplevelser, sanseindtryk og erfaringer børnene får i mødet med naturen, når de bevæger sig og når de udtrykker sig kreativt mv. Et eksempel på hvordan iPads kan bruges på denne måde, ses i et forløb, vi har planlagt med temaet: Vild leg i naturen og digitale medier. Her er børnenes sociale kompetencer og deres motoriske udvikling i fokus, men aktiviteterne understøttes f.eks. af optagelser af legen, som vi efterfølgende bruger som udgangspunkt for samtaler i børnegruppen.

En anden måde vi bruger iPads på, er når et barn eller en gruppe børn har brug for en pause inden de  f.eks. skal ud på legepladsen. iPads bruges også, så de børn der befinder sig i yderkanten af børnefællesskaber i Børnekompasset, gives muligheden for at danne nye relationer, f.eks. ved at to-tre børn i en kortere periode bruger de apps der ligger på vores iPads. Disse apps er udviklet til aldersgruppen og udvalgt på baggrund af pædagogiske overvejelser og Esbjerg kommunes retningslinier.
Dette gør vi for at udvikle inkluderende børnemiljøer.

Det vi ikke ønsker, og som kun sjældent skal ske, er at iPads bliver brugt som pasning af børnene. I disse tilfælde er det mere praktiske grunde end pædagogiske overvejelser der ligger til grund for den beslutning.