Styrkede pædagogiske læreplan for Børnekompasset

Børnekompassets styrkede læreplan 2022 kan læses her:

 

Download: Den styrkede læreplan 2022 (docx - 2,3 MB)

 

Børnekompassets evalueringskompas:

 

Download: evalueringskompas (pdf - 63 kb)