Billeder fra vores hverdag - Børnekompassets DNA

sciense   Børnekompasset har  legen som den bærende kraft. Det er gennem legen at børnene udvikler venskaber og gør sig selvstændige erfaringer. Leg og læring går hånd i hånd hos os. Det gælder både når vuggestuen har et forløb om æbler og når børnehaven har et forløb om matematik.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                             Vi bruger legepladsen aktivt i begge huse og børnene er meget ude. Her er vi i gang med at lave et forsøg med at lave et regnorme-bo i børnehaven og vuggestue børnene studerer myrer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I børnehaven har vi en bålhytte, hvor vi laver mad.                                                                                                                                               Nogle gange kommer grøntsagerne til retterne fra vores køkkehave.

 

 

 

 

 

 

 

 

Både børn og voksne i Børnekompasset elsker at tage på ture ud af huset. Vi bruger ofte vores bus til ture længere væk, og ellers bruger vi meget vores dejlige nærområde med strand, søerne og de gode legepladser i Hjerting. Her går turen ud for at samle haletudser.

 

Og her er vuggestuen en tur på legeplads.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Børnekompasset løser vi de udfordringer vi møder. Vi er på mange spændende ture som tager udgangs punkt i børnenes spor og fantasi, som her hvor de bruger bregneblade til paraplyer.

oplevelser

 tur i dyreskoven i frostvejr.