Overgang fra Kjærgaarden til Jagtvænget

Overgang fra Kjærgaarden til Jagtvænget.

 

Børnene flyttes i starten af den måned, hvor de fylder 3 år. Vi kan differentiere fra reglen, hvis der er en større gruppe, der har fulgt hinanden og hvis vi samtidig vurderer, det vil styrke det enkelte barns trivsel. Vuggestuepædagogerne laver dialogprofil på barnet. Forældrene bliver inviteret i Jagtvænget til en fælles overlevering sammen med en pædagog fra Kjærgaarden. Der er tid til at gennemgå dagligdagen og en rundvisning i huset. Derudover er der tid til snak med kontaktpædagogen om det enkelte barn. Dette foregår ca. 1. mdr. før opstart i Jagtvænget. Der udleveres en velkomstfolder fra børnehaven med nyttige informationer. Vi opfordrer til, at der bliver stillet spørgsmål til personalet, hvis der er tvivl om noget, ligeledes er forældre altid velkommen til at besøge børnehaven med barnet, hvis der er behov for det.

Kjærgarden besøger børnehaven flere gange op til børnehavestart, så børnene er trygge og bekendte med omgivelserne og de voksne.

Vi opfordrer jer forældre til at sætte tid af, så I er med til at give barnet en god start. Tag med barnet i børnehave den 1.dag og aftal derefter hvordan de næste dage skal forløbe, børn er forskellige, men generelt er det godt for barnet, at få nogle korte dage i starten. Det kan være krævende at lære nye børn/voksne og omgivelser at kende.