Overgang fra Kjærgaarden til Jagtvænget

Overgang fra Kjærgaarden til Jagtvænget

 

Året rundt besøger vi hinanden i husene og vi deltager i fælles traditioner. I ferieperioderne er vi samlet i Jagtvænget.

 

Med de ældste vuggestuebørn har vi særligt fokus på relationer, selvhjulpenhed, sproglig og følelsesmæssig udvikling. Således styrker vi børnene i de kompetencer, der særligt kommer i spil, når de bevæger sig fra en vuggestue med små grupper og meget voksenkontakt, til en børnehave med større grupper og mindre voksenkontakt.

 

I tiden frem til at vuggestuebørn bliver 3 år kommer de på besøg i Jagtvænget ca en gang ugentligt. 

Formålet med besøgene er at gøre vuggestuebørnene fortrolige med huset, så de tør deltage og agere i aktiviteter, leg og pædagogiske rutiner. Perioden bidrager derudover med vigtig viden for det pædagogiske personale, så vi kan træffe det optimale valg om, hvilken stue, børnene skal gå på.

 

Vi anvender overgangsbeskrivelsen i Hjernen & Hjertet som udgangspunkt for en samtale med forældrene, hvor der deltager en pædagog fra begge huse. Vi drøfter barnets trivsel, udvikling og eventuelle fokusområder ifm. den forestående overgang til Jagtvænget. De relevante informationer følger barnet og bidrager til en sammenhængende overgang.

 

Det er  vigtigt, at forældre afsætter tid, så det er muligt at være med første dag i børnehaven og at der er mulighed for at give barnet nogle kortere dage i den første uge. Det er trættende at starte et nyt sted, selv om man har været  på besøg med vuggestuen flere gange.